PRAVILA TEKMOVANJA

 

 

 • Program se mora v celoti izvajati na pamet,
 • Program se lahko zaradi skladbe po lastni izbiri tudi nekoliko podaljša, v dogovoru z organizatorjem (...),
 • Mednarodna ocenjevalna komisija v sestavi: Matej Avšič - predsednik komisije, Božena Angelova (Avstrija) - članica komisije, Marjan Grdadolnik - član komisije in Ivančica Kalanj (Hrvaška) - članica komisije, bo tekmovalce ocenjevala s točkami od 60 do 100,
 • Ocenjevalna komisija bo tekmovalcem na podlagi ocen njihovih tekmovalnih programov podelila naslednja priznanja in posebne nagrade:

 

Zlato priznanje – 90 do 100 točk,

Srebrno priznanje – 80 do 89 točk,

Bronasto priznanje – 70 do 79 točk,

Priznanje za udeležbo – 60 do 69 točk.

 

 

 

Posebne nagrade za doseženo 1. mesto v posamezni kategoriji:

 

1. kategorija:

- nova violina višjega kvalitetnega razreda - Francois La’Petitte

- Matija Bravničar: MLADI KONCERTANT, notno gradivo

- Dejan Bravničar: PISMA IZ MOSKVE, študij violine z Davidom F. Ojstrahom 1957-1960

 

2. kategorija:

- enoletni brezplačni najem visokokakovostne violine Goslarstva Demšar

- Matija Bravničar: MLADI KONCERTANT, notno gradivo

- Dejan Bravničar: PISMA IZ MOSKVE, študij violine z Davidom F. Ojstrahom 1957-1960

 

3. kategorija:

- solistični nastop s Simfoničnim orkestrom Cantabile v sezoni 2021/2022

- Matija Bravničar: SLOVENSKE LJUDSKE ZA DVE VIOLINI, notno gradivo

- Dejan Bravničar: PISMA IZ MOSKVE, študij violine z Davidom F. Ojstrahom 1957-1960

 

 

Posebne nagrade za doseženo 2. mesto v vsaki kategoriji:

 

1. kategorija: 

- brezplačna udeležba na nepozabnem dogodku, Godalnem vikendu Veris 2021 (konec avgusta)

- Rok Klopčič: VIOLINA, knjižno gradivo

 

2. kategorija: 

- brezplačna udeležba na nepozabnem dogodku, Godalnem vikendu Veris 2021 (konec avgusta)

- Rok Klopčič: VIOLINA, knjižno gradivo

 

3. kategorija: 

- brezplačna udeležba na nepozabnem dogodku, Godalnem vikendu Veris 2021 (konec avgusta)

- Rok Klopčič: VIOLINA, knjižno gradivo

 

 

Posebne nagrade za doseženo 3. mesto v vsaki kategoriji: 

 

1. kategorija:

- brezplačna udeležba na nepozabnem dogodku, Godalnem vikendu Veris 2021 (konec avgusta)

- Rok Klopčič: STO NAJLEPŠIH SKLADB ZA VIOLINO, knjižno gradivo

 

2. kategorija:

- brezplačna udeležba na nepozabnem dogodku, Godalnem vikendu Veris 2021 (konec avgusta)

- Rok Klopčič: STO NAJLEPŠIH SKLADB ZA VIOLINO, knjižno gradivo

 

3. kategorija:

- brezplačna udeležba na nepozabnem dogodku, Godalnem vikendu Veris 2021 (konec avgusta)

- Rok Klopčič: STO NAJLEPŠIH SKLADB ZA VIOLINO, knjižno gradivo

 

 

Odločitve ocenjevalne žirije in organizacijskega odbora so dokončne in nepreklicne. Pritožba ni mogoča.

 

*****

 

 • Rezultati tekmovanja bodo objavljeni na zaključnem spletnem koncertu, v nedeljo, 16. 5. 2021 na spletni strani GŠ Logatec in Facebook strani tekmovanja.
 • Spletni zaključni koncert najboljših tekmovalcev bo v nedeljo, 16. 5. 2021 ob 20. uri.

 

 *****

 

Dodatne informacije:

* 031/ 625 - 577

 * tekmovanjebravnicar@gmail.com

____________________________________________________

 

COMPETITION RULES

 

 • Program should be performed entirely by heart.
 • Program can exceed the required total duration due to the selected composition of own choice, but this exeption needs to be approved by the organizer  (...),
 • The members of the international jury,  Matej Avšič (Slovenia) - chairman of the commission, Božena Angelova (Austrija) - member of the commission, Marjan Grdadolnik (Slovenia) - member of the commission in Ivančica Kalanj (Croatia) - member of the commission, will be assesing the participants' performances with points from 60 to 100.
 • The jury will be awarding the following awards and special prizes:

 

Golden Award – 90 do 100 points,

Silver Award – 80 do 89 points,

Bronze Award – 70 do 79 points,

Participation Award – 60 do 69 points.

 

 

Special prizes for 1. place in each category:

 

1. category – a new violin of higher price range - Francois La’Petitte,

2. category - free one-year rent of a high quality violin by Goslarstvo Demšar,

3. category - solo performance with the Cantabile Symphony Orchestra in the season 2021/2022.

 

Special prizes for 2. and 3. places in each category:

 

Free participation in the unforgetable event, Veris String Weekend 2021 (end of August). 

 

The decisions of the jury are final and irrevocable. No appeal is possible. 

 

***** 

 • The results of the competition will be published at the final online concert, on Sunday, 16 May 2021, on the website of GŠ Logatec and the Facebook page of the competition.
 • The Online final concert of the best participants will be held on Sunday, 16. May 2021 at 8pm.

 

*****

 

Additional information:

* 031/ 625 - 577

* tekmovanjebravnicar@gmail.com

 

Glasbena šola s pestrim izobraževalnim programom...

O šoli