Preveri katere inštrumente učimo?

Program

Pozdravljeni v Glasbeni šoli Logatec

"Glasba je višje razodetje kot vsa modrost in filozofija."
(Ludwig van Beethoven)

 

Začetki Glasbene šole Logatec segajo v leto 1972, ko je takratna Skupščina Občine Logatec na predlog svojega sveta za prosveto in kulturo, 10. oktobra istega leta sprejela Odločbo o ustanovitvi glasbenih oddelkov pri osnovni šoli "8. talcev" v Dolenjem Logatcu. Tedaj je bilo v petero oddelkov vpisanih 60 učencev.

 

Od 10. marca 1992 dalje deluje šola kot samostojni zavod za glasbeno vzgojo. V februarju 1994 so se v počastitev Prešernovega praznika odprla vrata dolgo pričakovanih novih prostorov Glasbene šole Logatec na Notranjski cesti 4 v Logatcu, kjer šola deluje še danes. Statistika velikega števila vpisanih otrok iz vasi Rovte nad Logatcem je izkazovala čedalje večjo potrebo po odprtju dislociranih oddelkov v tem kraju. Tako se je pouk harmonike, kljunaste flavte, violine in klavirja začel že leta 1998 v prostorih tamkajšnje Osnovne šole Rovte. Ustrezne prostore za izvajanje predvsem individualnega pouka pa je šola dobila v začetku oktobra 2004, z otvoritvijo novih prostorov dislociranih oddelkov v Rovtah v stavbi nekdanje Stare šole v Rovtah.

 

Glasbena šola Logatec ima zelo razvejano mrežo sodelovanj, ki vključujejo povezovanja s številnimi ljubiteljskimi društvi raznih področij, do osnovnih šol in vrtcev ter knjižnic na lokalnem nivoju ter na regionalnem, državnem in mednarodnem nivoju s številnimi glasbenimi šolami in kulturnimi inštitucijami. Od pomembnih sodelovanj velja izpostaviti koncertna gostovanja šolskega simfoničnega orkestra v Italiji in Avstriji v letih 2007, 2009 in 2014. Učenke in učenci s svojimi mentorji svoje znanje vsako šolsko leto uspešno predstavljajo na številnih glasbenih tekmovanjih, številni pa nadaljujejo svojo glasbeno izobraževanje na srednji in akademski ravni. Iz Glasbene šole Logatec je izšlo veliko število odličnih glasbenikov in pedagogov, od katerih je potrebno še posebej izpostaviti nekdanjega učenca na rogu, Andreja Žusta, ki je postal kot edini Slovenec član Berlinske filharmonije, enega najboljših simfoničnih orkestrov na svetu.

 

Po številu učencev sodi Glasbena šola Logatec med srednje velike javne glasbene šole v Sloveniji, v svoji pestri ponudbi izobraževalnih programov pa daleč presega slovensko povprečje. Na šoli se je mogoče učiti igranja skoraj na vse inštrumente razen diatonične harmonike, od leta 2010 pa se izvaja tudi program plesa, od plesne pripravnice do baleta. Predmetnik šole se iz leta v leto dopolnjuje s ponudbo predmetov v programu drugih vzgojno - izobraževalnih dejavnosti oz. JRP (jazz-rock-pop) oddelka, ki šoli in okolju daje dodano vrednost v primerjavi z drugimi javnimi glasbenimi šolami po Sloveniji. V začetku aprila leta 2014 je Glasbena šola Logatec postala tudi pooblaščeni (edini) izobraževalni center za nemško podjetje Steinberg v Sloveniji, ki proizvaja široko paleto izdelkov za audio in video snemanje. Posledično je s to opremo nadgrajen tudi Studio 25 Glasbene šole Logatec, ki uspešno deluje že od leta 1999.

 

Glasbena šola Logatec s svojo pestro ponudbo glasbenega izobraževanja in ostalimi dejavnostmi pomembno zaznamuje logaško občino in njeno okolico. Tudi v prihodnosti bo s svojim kolektivom skrbela, da se bodo besede glasbenega velikana Ludwiga van Beethovna, »Glasba je višje razodetje kot vsa modrost in filozofija« še naprej odsevale v njenem delovanju in poslanstvu.

Glasbena šola s pestrim izobraževalnim programom...

O šoli