Preveri katere inštrumente učimo?

Program

Vpis v Glasbeno šolo Logatec

Vpis učencev poteka vsako leto v mesecu maju za naslednje šolsko leto. 
Vpis »starih« učencev, torej tistih, ki že obiskujejo našo glasbeno šolo, je potrebno opraviti vsako leto ponovno za nadaljevanje šolanja v naslednjem šolskem letu oz. razredu. Poteka preprosto preko obrazca Vpisni list, ki ga učenci dobijo v začetku maja pri svojem učitelju inštrumenta oz. petja. Le-tega izpolnijo in ga še pred sprejemnimi preizkusi za nove učence vrnejo učitelju.


Vpis novih učencev se opravlja na podlagi našega vsakoletnega Razpisa za vpis novih učencev v novo šolsko leto, ki je v začetku maja objavljen na naši spletni strani in v lokalnih tiskanih in elektronskih medijih. V tem razpisu objavljamo vse programe in predmete, ki jih poučujemo ter termine, v katerih bomo izvajali vpis in sprejemne preizkuse elementarnih glasbenih sposobnosti. Razpisani termini so navadno v tretjem oz. četrtem tednu meseca maja in se izvajajo v matični enoti šole v Logatcu ter v dislociranih oddelkih šole v Rovtah.


V razpisanih terminih se lahko brez sprejemnega preizkusa (starši izpolnijo obrazec Prijavnica in ga oddajo izpitni komisiji) vpišejo otroci v starosti petih (5) in šestih (6) let v program Glasba k predmetom Predšolska glasbena vzgoja in Glasbena pripravnica ter vsi v starosti od šestih (6) do osmih (8) let v program Ples k predmetu Plesna pripravnica.

 

Izpolnite prijavnico

 

Kdo lahko opravlja sprejemni preizkus?

Vsi, ki bi se radi učili igrati na inštrument, prepevati ali plesati balet in so starejši od sedmih (7) let, morajo opravljati sprejemni preizkus elementarnih glasbenih in plesnih sposobnosti. Za uspešno opravljen sprejemni preizkus ni potrebno imeti predhodnega glasbenega oz. plesnega znanja. Elementarne glasbene in plesne sposobnosti kandidata za vpis na podlagi vnaprej izdelanega ocenjevalnega lista in točkovnika ocenjuje tričlanska strokovna komisija, sestavljena iz učiteljev naše glasbene šole.


Na podlagi uspešno opravljenega sprejemnega preizkusa ob ustreznem številu prostih mest (glede na sistemizacijo delovnih mest) pri želenem inštrumentu ravnatelj odloča o vpisu otroka v našo glasbeno šolo za novo šolsko leto. Vsi kandidati za vpis, ki uspešno opravijo sprejemni preizkus za inštrument, petje ali balet, kjer trenutno ni razpoložljivih prostih mest, ali pa je premalo vpisanih otrok za njegovo izvajanje (plesna pripravnica, balet in otroški pevski zbor), so uvrščeni na enoletno čakalno listo oz. pisno obveščeni o načinu rešitve nastale situacije.


Vsi kandidati, ki so se udeležili sprejemnega preizkusa in vpisa (predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica, plesna pripravnica) so o svojih osebnih izidih sprejemnega preizkusa in morebitnega vpisa obveščeni pisno, najkasneje do konca meseca junija.

Glasbena šola s pestrim izobraževalnim programom...

O šoli