Izobraževalni program PLES

Cilji in naloge izobraževalnega programa

 • odkrivanje in razvijanje plesne nadarjenosti,
 • sooblikovanje osebnosti in načrtno izboljševanje plesne izobraženosti prebivalstva,
 • pridobivanje znanja za nadaljnje plesno izobraževanje,
 • omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja,
 • omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja,
 • vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, izvirajoče iz evropske plesne tradicije,
 • vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi,
 • skrb za prenos nacionalne in svetovne dediščine ter spodbujanje nacionalne zavesti,
 • vzgajanje za multikulturno družbo, hkrati pa razvijanje in ohranjanje lastne kulturne in naravne dediščine.

 

Predmetnik programa PLES

 • Plesna pripravnica,
 • Balet

 

Ples je osnovno izrazno sredstvo. Telo je plesni inštrument – z njim lahko sproščamo čustva, ustvarjamo in se sporazumevamo. Ples omogoča otroku celovit razvoj. S svojo sistematiko spodbuja otrokov telesni in duševni – še posebej čustveni, intelektualni, ustvarjalni in umetniški razvoj ter čut za estetiko.

 

Plesna pripravnica

Program plesne pripravnice traja 3 leta. V plesno pripravnico se vpišejo učenci stari 6, 7 in 8 let oziroma 1., 2., 3., razreda osnovne šole. Po uspešno opravljenem sprejemnem preizkusu elementarnih plesnih sposobnosti se lahko vpišejo v 1. razred baleta.

 

Balet

Ples – balet je osnovno izrazno sredstvo. Telo predstavlja plesni inštrument – z njim lahko sproščamo čustva, ustvarjamo in se sporazumevamo. Pouk baleta spodbuja socialni, telesni in duševni razvoj, saj poteka v skupini, kjer se večja pozornost posveča posameznikovi osebnosti. S svojo sistematiko spodbuja otrokov telesni in duševni – še posebno čustveni, intelektualni, ustvarjalni in umetniški razvoj ter čut za estetiko. Pouk baleta od 3. razreda naprej poteka na dveh zahtevnostnih stopnjah: osnovni program ter obsežnejši in zahtevnejši program. Slednji je namenjen nadarjenim otrokom, ki želijo baletno šolanje nadaljevati na srednji šoli. Učenec se lahko vključi v obsežnejši in zahtevnejši program po predhodnem preizkusu sposobnosti in nadarjenosti. Med samim šolanjem je prehod iz obsežnejšega in zahtevnejšega programa v osnovni program možen kadarkoli, nasprotno pa le izjemoma.

Glasbena šola s pestrim izobraževalnim programom...

O šoli