Koliko nas bo finančno obremenilo obiskovanje Glasbene šole Logatec?

Naša glasbena šola je javna glasbena šola. Ker za njeno nemoteno (v finančnem pogledu) delovanje v pretežni meri namenja sredstva Ministrstvo za šolstvo in šport ter Občina Logatec, je prispevek staršev (šolske pristojbine) za šolanje otroka lahko nizek oz. ugoden, tudi za predmete iz programa drugih vzgojno izobraževalnih dejavnosti, ki niso financirane s strani Ministrstva za šolstvo in šport.

 

Iz tega izhaja dejstvo, da se prispevek staršev za šolanje otroka ne more imenovati šolnina, saj bi morala biti ta glede na realne cene (z vsemi stroški, ki nastanejo ob izvajanju vzgojnoizobraževalnega procesa) pouka veliko višja. Omenjeni strošek se zato imenuje Letni prispevek za materialne stroške, ki pa je zaradi lažjega plačevanja oz. enakomernejše finančne obremenitve staršev razdeljen na deset (10) obrokov/mesecev.

 

V spodnjih vrsticah se nahaja aktualni Pravilnik o šolskih pristojbinah v Glasbeni šoli Logatec, v katerem si lahko natančneje ogledate vrste in višine posameznih šolskih pristojbin.

 


 

 

Glasbene šola Logatec

Notranjska cesta 4

1370 Logatec

 

Pravilnik o šolskih pristojbinah v Glasbeni šoli Logatec

 

 1. člen

 

Šolske pristojbine so:

 

-        Vpisnina (letna),

-        Letni prispevek (razdeljen na 10 obrokov/mesecev) za materialne stroške,

-        Mesečni prispevek za izposojo šolskega inštrumenta,

-        Prispevek za najem koncertne dvorane GŠ Logatec.

 

 

2. člen

 

Vpisnina za eno šolsko leto znaša 15 EUR in se plača v celoti ob vpisu v šolsko leto. Vpisnino plačajo vsi učenci – tisti, ki so že vpisani (»stari« učenci) in tisti, ki so uspešno opravili sprejemni preizkus in se v glasbeno šolo vpisujejo prvič.

 

 

3. člen

 

Letna  višina prispevka za materialne stroške znaša:

 

-        Pouk inštrumenta ali petja ter nauka o glasbi – 330 EUR (10x33 EUR),

-        Pouk inštrumenta ali petja brez nauka o glasbi – 220 EUR (10x22 EUR),

-        Pouk nauka o glasbi brez inštrumenta ali petja - 220 EUR (10x22 EUR),

-        Pouk predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice, plesne pripravnice – 220 EUR (10x22 EUR),

-        Pouk baleta v 1. in 2. razredu  - 350 EUR (10x35 EUR),

-        Pouk baleta v 3., 4., 5. in 6.  razredu (osnovni program) - 450 EUR (10x45 EUR),

-        Pouk baleta v 5. in 6. razredu zahtevnejši program - z dodatnim poukom) - 600 EUR (10x60 EUR),

-        Pouk inštrumenta oz. petja v programu JRP - Druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti* – 600 EUR (10x60 EUR) - predmeti: JRP Električna klaviatura, JRP klavir, JRP kitara, JRP bas kitara, JRP bobni, JRP petje),

-        Nadaljevalni nadstandardni program za klasične inštrumente - ( 600 EUR - za 40 PU in 300 EUR za 20 PU).

 

V primeru, ko iz družine obiskuje šolo več otrok, se za prvega otroka plača polno ceno pripadajočih prispevkov, za drugega 75 % cene pripadajočih prispevkov in za vsakega naslednjega otroka 50 % polne cene pripadajočih prispevkov.

Podobno velja za učenca, ki obiskuje dva glavna predmeta (inštrument - inštrument, inštrument - petje, inštrument - balet, inštrument - plesna pripravnica) v programu glasba ali ples. V takem primeru se za drugi predmet se zaračuna 75 % cene predmeta.

*Prispevek za pouk kateregakoli predmeta v programu Druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti in Nadaljevalni nadstandardni program za klasične inštrumente se vedno plača v polnem (brez popusta) znesku.

V primeru izpisa so starši dolžni poravnati še obrok pripadajočih prispevkov za mesec, v katerem je šola prejela pisno vlogo za izpis.

 

 

4. člen

 

Mesečni prispevek za izposojo šolskega inštrumenta učencem šole znaša 15 EUR mesečno. Plačuje se ga mesečno preko položnice oz. trajnika skupaj z ostalimi prispevki.

 

 

 5. člen

 

Prispevek za 1 uro najema koncertne dvorane GŠ Logatec je 40 EUR.

Dvorano je mogoče najeti le v času, ko ni zasedena s kulturno-izobraževalno dejavnostjo GŠ Logatec oz. imajo dejavnosti GŠ Logatec absolutno prednost, zato o možnosti najema odloča ravnatelj šole.

 

Vse storitve Glasbene šole Logatec so na podlagi odločbe Ministrstva za finance (januar 2007) oproščene davka na dodano vrednost.

 

Pravilnika je bil sprejet 13. marca 2024 na 7. redni seji Sveta zavoda Glasbene šole Logatec.

Uporablja se ga od 1. aprila 2024 dalje.

 

 

 

Predsednik Sveta zavoda Glasbene šole Logatec

Matej Avšič, l.r.

Glasbena šola s pestrim izobraževalnim programom...

O šoli