PROGRAM

Tekmovalci  se razvrstijo v štiri kategorije glede na njihovo starost. 

 

I. KATEGORIJA:

Na dan začetka tekmovanja ne smejo* biti starejši od 8 let.

 

Obvezna skladba in skladba po lastni izbiri.

Trajanja celotnega programa do 7 minut.

 

Obvezno skladbo se lahko izbere iz naslednjega nabora skladb:

Matija Bravničar: Slovenske narodne za dve violini - prvi del (Založba Tartini)

https://tartini.si/program/violinske-skladbe-matije-bravnicarja/

 

Čez tri gore,

Izidor ovčice pasel,

Dekle povej, povej,

Prežarska.

 

 

II. KATEGORIJA:

Na dan začetka tekmovanja ne smejo* biti starejši od 11 let.

 

Obvezna skladba in skladba po lastni izbiri.

Trajanje celotnega programa do 10 minut.

 

Obvezno skladbo se lahko izbere iz naslednjega nabora skladb:

Matija Bravničar: Slovenske narodne za dve violini  - drugi del (Založba Tartini)

https://tartini.si/program/violinske-skladbe-matije-bravnicarja/

 

Je pa davi slan'ca padla,

Mrzel veter tebe žene,

Pojdam v Rute,

Predpustna.

 

 

III. KATEGORIJA:

Na dan začetka tekmovanja ne smejo* biti starejši od 14 let.

 

Obvezna skladba in skladba po lastni izbiri

Trajanje celotnega programa do 12 minut.

Obvezno skladbo se lahko izbere iz naslednjega nabora skladb:

Matija Bravničar: Mladi koncertant (Založba Tartini)

https://tartini.si/program/violinske-skladbe-matije-bravnicarja/

 

Pripovedka,

Poskočna,

Jesenska pesem,

Koračnica.

 

 

KATEGORIJA DEJANA BRAVNIČARJA

Na dan začetka tekmovanja ne smejo* biti starejši od 24 let.

 

PRVA ETAPA:

 

 1. J. S. Bach: 2 kontrastna stavka iz katerekoli sonate ali partite za violino solo
 2. Počasna skladba po lastni izbiri
 3. En Caprice iz naslednjega izbora:
 • N. Paganini: 24 Caprices, Op. 1 za violino solo
 • H. Wieniawsky: Op. 10 Caprices za violino solo
 • H. Wieniawsky: Op. 18 Caprices za dve violini
 1. Virtuozna skladba iz naslednjega izbora:
 • M. Ravel: Tzigane
 • C. Saint-Saens: Introduction and Rondo Capriccioso
 • N. Paganini: Le Streghe
 • J. Hubay: Carmen Fantasie Brillante
 • Wieniawsky: Variacije na originalno temo
 • F. Vaxman: Carmen fantasy
 • B. Bartog: Rhapsody No.1

 

DRUGA ETAPA:

 

 1. Obvezna skladba;
 • M. Bravničar: Fantazija
 1. Koncert iz naslednjega izbora
 • E. Lalo: Španska simfonija, Op. 21 (1. stavek)
 • C. Saint-Saens: Koncert No. 3 v h-molu, Op. 61 (1. ali 2. in 3. stavek)
 • F. Mendelssohn: Koncert za violino v e-molu, Op. 64 (1. ali 2. in 3. stavek)
 • H. Wieniawsky: Koncert za violino No. 1 v fis-molu (1. stavek)
 • H. Wieniawsky: Koncert za violino No. 2 v d- molu 2 (1. ali 2. in 3. stavek)
 • M. Bruch: Koncert za violino v g- molu (1. ali 2. in 3. stavek)
 • M. Bruch: Škotska fantazija, Op. 46 (1. in 2. stavek)
 • N. Paganini: Koncert No. 1 (1. stavek)
 • J. Sibelius: Koncert za violino v d-molu, Op. 47 (1. stavek)
 • Dvorak: Koncert za violino v a-molu, Op. 53 (1. ali 3. stavek)

 

 

Tekmovalni program mora biti izveden po originalnem notnem zapisu, z drugo violino oz. klavirsko spremljavo (drugo violino lahko igra profesor oz. drug učenec - ni potrebno na pamet). 

Skladba po lastni izbiri je lahko: stavek koncerta, stavek sonate, skladba, koncertna etida.  

 

* Udeleženci tekmovanja torej ne smejo presegati dejanski let, npr. če je otrok na dan začetka tekmovanja star 14 let, 2 mesec in 5 dni, spada v 3. kategorijo.

 

 

******************

 

PROGRAM

I. CATEGORY:

Obligatory composition and a composition of own free choice.

Total duration of program: 7 minutes.

 

The obligatory composition must be chosen from the following list: 

Matija Bravničar: Slovenske narodne za dve violini - prvi del (Založba Tartini)

https://tartini.si/program/violinske-skladbe-matije-bravnicarja/

 

Čez tri gore,

Izidor ovčice pasel,

Dekle povej, povej,

Prežarska.

 

 

II. CATEGORY:

Obligatory composition and a composition of own free choice.

Total duration of program: 10 minutes.

 

The obligatory composition must be chosen from the following list: 

Matija Bravničar: Slovenske narodne za dve violini - prvi del (Založba Tartini)

https://tartini.si/program/violinske-skladbe-matije-bravnicarja/

  

Je pa davi slan'ca padla,

Mrzel veter tebe žene,

Pojdam v Rute,

Predpustna.

 

 

III. CATEGORY:

Obligatory composition and a composition of own free choice.

Total duration of program: 12 minutes.

 

The obligatory composition must be chosen from the following list: 

Matija Bravničar: Slovenske narodne za dve violini - prvi del (Založba Tartini)

https://tartini.si/program/violinske-skladbe-matije-bravnicarja/

  

Pripovedka,

Poskočna,

Jesenska pesem,

Koračnica.

 

 

CATEGORY DEJAN BRAVNIČAR

ROUND 1:

 

1.    J. S. Bach: 2 contrasting movements from any solo violin sonata or partita

2.    A slower piece by choice

3.    One Caprice from the following selection:

·         N. Paganini: 24 Caprices, Op. 1 for Solo Violin

·         H. Wieniawsky: Op. 10 Caprices for Solo Violin

·         H. Wieniawsky: Op. 18 Caprices for two violins

4.    A virtuoso piece from the following selection:

·         M. Ravel: Tzigane

·         C. Saint-Saens: Introduction and Rondo Capriccioso

·         N. Paganini: Le Streghe

·         J. Hubay: Carmen Fantasie Brillante

·         Wieniawsky: The Variations on an Original Theme

·         F. Vaxman: Carmen Fantasy

·         B. Bartog: Rhapsody No.1

 

ROUND 2:

 

5.    Obligatory Piece:

·         M. Bravničar: Fantazija

6.    A concerto from the following selection:

·         E. Lalo: Spanish Symphony, Op. 21 (1. movement)

·         C. Saint-Saens: Violin Concerto No. 3 in B minor, Op. 61 (1. movement or 2. and 3.movements)

·         F. Mendelssohn: Violin Concerto in E minor, Op. 64 (1. movement or 2. and 3. movements)

·         H. Wieniawsky: Violin Concerto No. 1 in F-sharp minor (1. movement)

·         H. Wieniawsky: Violin Concerto No. 2 in D minor (1.movement or 2. and 3. movements)

·         M. Bruch: Violin Concerto in G Minor (1. or 2. and 3. movements)

·         M. Bruch: Scottish Fantasy , Op. 46 (1. and 2. movements)

·         N. Paganini: Violin Concerto No. 1 (1. movement)

·         J. Sibelius: Violin Concerto in D minor, Op. 47 (1. movement)

·         A. Dvorak: Violin Concerto in A minor, Op. 53 (1. or 3. movement)

 

Glasbena šola s pestrim izobraževalnim programom...

O šoli