2. Mednarodno tekmovanje Matije Bravničarja

 

 

Tekmovanje je namenjeno perspektivnim mladim violinistkam in violinistom. Poimenovano je po znamenitem slovenskem violinistu in skladatelju, Matiji Bravničarju (https://www.sazu.si/clani/matija-bravnicar), ki je še posebej veliko skladal za violino in simfonični orkester.

 

Tekmovanje Matije Bravničarja ni zgolj še ena tekmovalna izkušnja za violiniste, pač pa je posebna glasbena izkušnja, ki predstavlja veliko motivacijo za odlično, dodatno študijsko delo, s poudarkom na prijazni spodbudi v nižjih kategorijah. Tekmovanje tako ne predstavlja le ostre tekmovalne izkušnje kot pri večini podobnih tekmovanj v Evropi in svetu, pač pa udeležencem ponuja širjenje del Matije Bravničarja in ostalih slovenskih skladateljev, poglobljene komentarje in opažanja strokovne komisije kot pomoč in orientacijo pri nadaljnjem študiju violine, vzpodbujanje in omogočanje solističnega igranja s simfoničnim orkestrom itd..

 

Tekmovanje v letu 2023 prinaša dve pomembni novosti! Prva novost je nova kategorija, kategorija violinista Dejana Bravničarja, ki je namenjena izjemnim mladim talentom v starostnem obdobju od 16 do 22 let. Ta kategorija bo violinistom velik izziv, doseženi uspehi pa bodo imeli veliko težo, tako v slovenskem kot v mednarodnem prostoru. Druga novost 2. Mednarodnega tekmovanja Matije Bravničarja z letnico 2023 pa bo kopija violine Dejana Bravničarja. Le - to bo izdelal svetovno priznani goslar iz Firenc, Dario Vettori. Ta violina bo v prihodnosti zvenela izpod prstov najboljših, najbolj talentiranih tekmovalk in tekmovalcev, saj bo neke vrste glasbeni most zmagovalcev Mednarodnega tekmovanja Matije Bravničarja.

 

 

********************

 

2. International Matija Bravničar Violin Competition

 

The competition is open to aspiring young violinists of all nationalities. It is named after the distinguished Slovene violinist and composer Matija Bravničar (https://www.sazu.si/clani/matija-bravnicar), who composed extensively for violin and symphony orchestra.

 

The International Matija Bravničar Violin Competition is not just another competition, but a special musical experience that motivates towards excellence in the study process and provides positive encouragement in lower categories.  The competition is not only an acute competition platform, as is the case with many competitions across Europe and the rest of the world. The contestants are encouraged to spread the works of Matija Bravničar and other Slovene violin composers and they are provided with valuable feedback and comprehensive comments by the jury members serving as  a direction for their further violin studies. They are encouraged and provided with the possibility to perform as soloists with the symphony orchestra, etc.

 

In the year 2023 the competition is introducing two novelties. The first is a new category – category Dejan Bravničar, open to extremely talented young violinists from 16 to 22 years of age. This category will be a major challenge for all violinists and their the achievements will greatly resonate nationally and internationally. The other novelty of the 2. International Matija Bravničar Violin Competition 2023 is the copy of Dejan Bravničar's violin which will be manufactured by the world renowned violin maker from Florence, Italy, Dario Vettori. In the future, this violin will sound in the hands of the best and most talented competitors and will serve as a musical bridge of the winners of the International Matija Bravničar Violin Competition.

Glasbena šola s pestrim izobraževalnim programom...

O šoli