Preveri katere inštrumente učimo?

Program

HIŠNI RED

Spoštovani,

 

objavljamo hišni red:

 

1. Vstop v šolo je dovoljen izključno učenkam in učencem ter zaposlenim.

 

2. Druge osebe v šolo lahko vstopajo izključno po predhodni najavi in ob uporabi zaščitne maske.

 

3. Ob vstopu v šolo si je potrebno vedno razkužiti roke, prav tako tudi ob odhodu.

 

4. Učenci se razkužujejo roke tudi ob vstopu v njihovo matično učilnico. Učenci, starejši od 6 let morajo nositi zaščitne maske po skupnih prostorih šole.

 

5. Učenci se na šoli ne zadržujejo. V šolo pridejo največ 5 minut pred začetkom pouka in šolo zapustijo takoj po koncu pouka. Na pouk počakajo pred svojo učilnico. Vrata učilnice odpira in zapira samo učitelj. Po zaključku pouka in odhodu iz šole, učenci starše počakajo pred šolo. 

 

6. Učitelj 10 minut pred pričetkom pouka temeljito prezrači učilnico tako, da odpre vsa razpoložljiva okna in vrata. Če je vreme primerno, lahko okna ostanejo okna priprta tudi med poukom. Učitelj prezrači učilnico po vsakem učencu.

 

7. Učence mora učitelj dosledno spodbujati k rednemu in pravilnemu umivanju rok.

 

8. Na info panelih se vrti inforgrafika s Higienskimi priporočili NIJZ, Higienska priporočila (papir) v infografiki pa se nahajajo tudi v vseh učilnicah in dvoranah.

 

 

Hišni red bomo sproti prilagajali glede na napotke in priporočila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter NIJZ.

 

 

 

Hvala za vaše razumevanje in ostanite zdravi!

 

 

 

 

Glasbena šola s pestrim izobraževalnim programom...

O šoli