Preveri katere inštrumente učimo?

Program

GLASBENA ŠOLA PONOVNO ODPIRA SVOJA VRATA

 

Spoštovani!

 

S ponedeljkom, 18. 5. 2020, bo tudi Glasbena šola Logatec ponovno odprla svoja vrata za pouk v »živo«. Individualni in skupinski pouk bo potekal pri vseh programih glasbe in plesa ter domala pri skoraj vseh predmetih znotraj navedenih programov. Izjema so le teoretski predmeti (nauk o glasbi, solfeggio) in pevski zbori, ki bodo predvidoma za krajši čas še potekali na daljavo. O prilagoditvah pouka pri skupinskih predmetih bodo učence obveščali učitelji le-teh. Prilagoditve pa bodo v naši šoli tudi pri hišnem redu, in sicer tako kot sledi v nadaljevanju:

 

1. Vstop v šolo je dovoljen izključno učenkam in učencem ter zaposlenim.

 

2. Druge osebe v šolo lahko vstopajo izključno po predhodni najavi in ob uporabi zaščitne maske.

 

3. Ob vstopu v šolo si je potrebno vedno razkužiti roke, prav tako tudi ob odhodu.

 

4. Učenci se razkužujejo roke tudi ob vstopu v njihovo matično učilnico. Učenci, starejši od 12 let morajo nositi maske po skupnih prostorih šole.

 

5. Učenci se na šoli ne zadržujejo. V šolo pridejo največ 5 minut pred začetkom pouka in šolo zapustijo takoj po koncu pouka. Na pouk počakajo pred svojo učilnico. Vrata učilnice odpira in zapira samo učitelj. Po zaključku pouka in odhodu iz šole, učenci starše počakajo pred šolo. 

 

6. Učitelj 10 minut pred pričetkom pouka temeljito prezrači učilnico tako, da odpre vsa razpoložljiva okna in vrata. Če je vreme primerno, lahko okna ostanejo okna priprta tudi med poukom. Učitelj prezrači učilnico po vsakem učencu.

 

7. Učence mora učitelj dosledno spodbujati k rednemu in pravilnemu umivanju rok.

 

8. Na info panelih se vrti inforgrafika s Higienskimi priporočili NIJZ, Higienska priporočila (papir) v infografiki pa se nahajajo tudi v vseh učilnicah in dvoranah.

 

Spremembe hišnega reda veljajo od ponedeljka, 18. 5. 2020, do konca epidemije oz. do preklica.

 

 

Vsem se zahvaljujem za razumevanje in za dosledno upoštevanje (novih) navodil!

 

 

V  Logatcu, 15. 5. 2020

 

 

Primož Malavašič, ravnatelj

 

 

 

 

 

Glasbena šola s pestrim izobraževalnim programom...

O šoli