Preveri katere inštrumente učimo?

Program

5. oktober - SVETOVNI DAN UČITELJEV

 ALI STE VEDELI?

 

Svetovni dan učiteljev je na Mednarodni konferenci o izobraževanju leta
1993 v Ženevi razglasil UNESCO. Praznik se obeležuje kot spomin na
5. oktober 1966, ko sta v Parizu leta 1966 UNESCO in Mednarodna
organizacija za delo (ILO) sprejeli Priporočila o položaju učiteljev,
ki je veljajo še danes. Priporočila jasno določajo pravice in dolžnosti
vzgojiteljev in učiteljev ter govorijo o položaju, ki bi ga le-ti glede na
zahtevnost dela morali imeti v družbi.

 

 

ŠE NEKAJ STATISTIKE...

 

Največ zaposlenih v izobraževanju, 56,6 %, je v šolskem oz. akademskem letu 2018/19 pripadalo srednji generaciji, tj. starostni skupini 30–49 let, sledili so starejši od 49 let (34,0 %) in mlajši od 30 let (9,4 %).

*

* Največji delež žensk je bil v predšolski vzgoji: v šolskem letu 2019/20 jih je bilo 97,4 %, moških pa torej le 2,6 %. Delež moških pa je bil največji v višješolskem in visokošolskem izobraževanju: 54,1-odstoten.

*

ed zaposlenimi v vrtcih predstavljajo pripadniki oz. pripadnice mlajše generacije (tj. stari manj kot 30 let) 15,8 % zaposlenih, kar je njihov največji delež med vsemi vrstami izobraževalnih institucij (čeprav še vedno nizek glede na vrsto izobraževalne institucije). Pripadniki oz. pripadnice starejše generacije (tj. stari 50 ali več let) pa predstavljajo največji delež zaposlenih v srednješolskih izobraževalnih ustanovah (47,8 %).

*

Za 7,7 otroka povprečno skrbi en vzgojitelj, vzgojiteljica ali njun pomočnik.

*

Za 10,2 učenca povprečno skrbi en osnovnošolski učitelj ali učiteljica.

*
Za 12,2 dijaka povprečno skrbi en srednješolski učitelj ali učiteljica.

Glasbena šola s pestrim izobraževalnim programom...

O šoli